Όροι χρήσης

 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Η υποβολή αιτήματος αγοράς μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ή με κάθε άλλο διατιθέμενο μέσο υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας. Οι όροι αυτοί θα διέπουν κάθε μεταξύ μας συναλλαγή.

Όλες οι μεταξύ μας συναλλαγές θα διέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία καταναλωτή, την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων και τις εκάστοτε εφαρμοστέες φορολογικές διατάξεις. Η εταιρία έχει προσαρμοστεί με το GDPR πλαίσιο.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Κατά την επίσκεψή σας στην σελίδα της www.prosleep.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας ή για να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στην σελίδα της www.prosleep.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της PROSLEEP που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την PROSLEEP επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση support@prosleep.gr.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).


ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΗ

Κατά την εγγραφή σας, καλείστε να καταχωρήσετε στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα που παρέχεται, προσωπικά σας στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά, για την ακρίβεια των οποίων είστε υπεύθυνοι, θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των μεταξύ μας συναλλαγών.

Οι παραγγελίες που τοποθετούνται μέσω της ιστοσελίδας μας με χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και των κωδικών που εσείς εισαγάγατε, τεκμαίρονται ως παραγγελίες δικές σας, καθώς εσείς έχετε την αποκλειστική ευθύνη χειρισμού των κωδικών σας και την προστασία του απορρήτου αυτών από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, αυτή θα θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή μόνο μετά τη λήψη ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης. Στο μήνυμα αυτό θα ορίζονται οι όροι παράδοσης (τόπος και εκτιμώμενος χρόνος).

Πριν την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, αποτελεί ευθύνη σας να μελετήσετε τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας, όπως αυτά εμφανίζονται στις σχετικές επιλογές της ιστοσελίδας μας.

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η παράδοση των προϊόντων μας θα γίνεται στον ορισθέντα εκ μέρους σας τόπο και στον ενδεικτικό χρόνο που αναφέρεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. Τυχόν αδυναμία μας να παραδώσουμε με απόλυτη ακρίβεια τα προϊόντα μας δεν θα θεωρείται της πλημμελής εκ μέρους μας εκπλήρωση της σύμβασης, καθώς οφείλεται σε εξωγενείς και δυσχερώς προβλέψιμους παράγοντες.


ΠΛΗΡΩΜΗ


Πρέπει να ορίζεται ο τρόπος πληρωμής κατά την παραγγελία.

Οι τρόποι πληρωμής είναι οι παρακάτω:

  1. Πληρωμή μέσω Πιστωτικής και Χρεωστικής Κάρτας.
  2. Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (αντικαταβολή).
  3. Κατάθεση σε λογαριασμό μία εκ των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιβεβαιώσουμε άμεσα την πληρωμή σας μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό τραπέζης:

 

  1. Μόλις ολοκληρώσετε την παραγγελία σας θα εμφανιστεί στην οθόνη σας ο Αριθμός της Παραγγελίας σας.
  2. Κατά την κατάθεση του ποσού στην τράπεζα να αναγράφετε στην αιτιολογία ή στις πληροφορίες για τον δικαιούχο μόνο τα ψηφία του Αριθμού Παραγγελίας σας. (αποφύγετε λέξεις όπως «αρ. παραγγελίας» «κωδ. παραγγελίας» κτλ.).

* Εάν παραλείψετε να εισαγάγετε αυτόν τον αριθμό, υπάρχει πιθανότητα καθυστέρησης ή απώλειας της πληρωμής σας.

EΚΠΤΩΣΕΙΣ

Σε περιόδους εκπτώσεων, δεν ισχύουν επιπλέον εκπτώσεις που μπορεί να δίνονται κατά τη διάρκεια της πορείας του καταναλωτή στο website. Για παράδειγμα, η έκπτωση για την πρώτη αγορά που συνήθως δίνεται με την εγγραφή στο newsletter της Prosleep, δεν μπορεί να προστεθεί σε μια ήδη υπάρχουσα εκπτωτική περίοδο, π.χ. Black Friday ή άλλη. Πάντα, ισχύει η μεγαλύτερη έκπτωση και αυτή δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες. 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ


Το ηλεκτρονικό κατάστημα της www.prosleep.gr δέχεται τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard και American Express. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL-256 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από τη Verisign, Inc.) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών στις περισσότερες από τις 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου.

Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε τη φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης καθώς επίσης και τον 3ψήφιο αριθμό (CVV) που αναγράφεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής σας κάρτας.


ΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΤΗ


Τα προϊόντα που θα παραλάβετε καλύπτουν όλες τις αναγκαίες απαιτήσεις ποιότητας και φέρουν τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που αναφέρονται κατ’ είδος.

Η εταιρία μας ευθύνεται καταρχήν για τα προσφερόμενα είδη στην έκταση που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας καταναλωτή.

Η εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη σε περιπτώσεις που η χρήση των προϊόντων μας είχε συνέπειες (ερεθισμοί, αλλεργικά συμπτώματα κ.ο.κ.) τα οποία οφείλονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ευαισθησίες της επιδερμίδας του μωρού σας. Εφόσον παρατηρήσετε τέτοια συμπτώματα, συνιστάται η άμεση ενημέρωσή μας αλλά και η διακοπή χρήσης των προϊόντων μας, μέχρις ότου ο ιατρός σας σάς δώσει την αναγκαία καθοδήγηση.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ


Η εταιρία μας θα εξετάσει καλόπιστα κάθε παράπονό σας από τα προϊόντα μας και κάθε σύστασή σας για την περαιτέρω βελτίωση αυτών.

Η εκ μέρους σας επιστροφή προϊόντων θα γίνεται δεκτή μόνον αν προκύψει ότι αυτά φέρουν ελάττωμα ή ιδιότητες και χαρακτηριστικά άλλα από αυτά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας ή ότι δεν ανταποκρίνονται στην παραγγελία σας.

Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή των προϊόντων θα γίνεται μετά από μεταξύ μας επικοινωνία και τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να είναι στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε.

Με την άσκηση της υπαναχώρησης υποχρεούστε να επιστρέψετε σε εμάς το προϊόν στην αρχική του άριστη κατάσταση (as new) στην οποία σας παραδόθηκε και εντός της ίδιας προθεσμίας υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που μας έχετε καταβάλλει. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό της κατοχής σας που θα μας υποδείξετε.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν έχετε την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποιήσατε από την Ιστοσελίδα μας μπορείτε να κινήσετε την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ).

Είναι διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


Χωρίς περιορισμό των διατάξεων περί Υπαναχωρήσεως του άρθρου 9, η ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας.

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο hello@prosleep.gr και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας.